کمپرسی

خودروهای موجود

خرید و فروش انواع اتوبوس، کشنده و کامیون

نقد و اقساط
اتوبوسهای اسکانیا 44 نفره از مدلهای 85 الی 90 بصورت توافقی
اتوبوسهای اسکانیا 32 نفره از مدلهای 88 الی 90 بصورت توافقی
اسکانیا مارال 25 نفره و 30 نفره از مدلهای 88 الی 90 بصورت توافقی
اتوبوسهای مان 26 نفره از مدلهای 89 الی 93 بصورت توافقی

فروش ویژه

اتوبوس اسکانیا

سیستم: مارال
مدل:1390 شمسی
اطاق: VIP
قیمت توافقی

کشنده ولوو

سیستم : F12
مدل: 137شمسی 0
اطاق :ندارد
قیمت توافقی :

کشنده ایویکو

سیستم : C 330
مدل :شمسی 1373
اطاق : ندارد
قیمت توافقی

کامیون باری بنز

سیستم:1921
مدل:شمسی 1363
اطاق :اطاق چوبی
قیمت توافقی

کامیون بنز زیر مایلر

سیستم: 2624
مدل: شمسی 1388
اطاق:اطاق چوبی
قیمت توافقی