اتوبوس مان

اتوبوس مان

خرید و فروش انواع اتوبوس مان

.
اتوبوسهای مان 26 نفره ساخت آلمان از مدلهای 89 الی 93 بصورت توافقی

برای دیدن همه مدلهاب موجود کلبک کنبد

اتوبوس مان

سیستم: MAN
مدل:1393 شمسی
اطاق: VIP
قیمت توافقی

اتوبوس مان

سیستم:MAN
مدل:1392 شمسی
اطاق: VIP
قیمت توافقی

اتوبوس مان

سیستم: MAN
مدل:1389 شمسی
اطاق: VIP
قیمت توافقی